Koren

Als dirigent is Jan Wisse verbonden aan Jongerenkoor “Het Kleinood” te Aagtekerke, aan de Chr. Gemengde zangvereniging “Jeduthun te Middelharnis en aan Vocaal Ensemble 'Voice Four' te Vlissingen. Niet alleen het zingen van de noten staat centraal, maar juist het laten spreken van de noten in combinatie met de tekst is kenmerkend voor het dirigeren van Jan Wisse.

 

 Voor deze koren schrijft Jan regelmatig muziek die via deze site ook besteld kan worden. Met de twee eerstgenoemde koren maakte Jan Wisse cd-opnames.

Ook verleent hij als pianist en organist medewerking aan cd-opnames en zangavonden.

 

 

Liedbundel

Bij Den Hertog verscheen een nieuwe liedbundel voor de reformatorische gezindte. Jan Wisse verzorgde de eindredactie en schreef ruim twintig bewerkingen hiervoor.